Taste of the Wild

ภายใต้ บริษัท Diamond Pet Foods จาก Missouri, USA  เราคือโรงงานที่ติดอันดับ 1 ใน 10 จากการจัดอันดับ THE WORLD’S TOP 10 PET FOOD COMPANIES โดย  Petfood Industry.com จึงมั่นใจได้ว่า เราคือโรงงานที่ได้มาตราฐานทุกขั้นตอนการผลิต  ใส่ใจคัดสรรวัตุดิบที่ใช้ผลิตอาหารสุนัขและแมว

เกรดเดียวกับที่คนรับประทาน

( Human Grade )

เน้นวัตถุดิบคุณภาพสูง

ปราศจากสารเคมีเจือปน NON GMO ( ไม่ใช้วัตุดิบที่มาจากการตกแต่งพันธุกรรม )

ไม่มีส่วนผสมของส่วนที่คัดทิ้ง

( by product )

มี Probiotics

แยกชนิดสำหรับสุนัขและแมว โดยเฉพาะ

เราจะดูแลสัตว์เลี้ยงที่คุณรักให้มีสุขภาพดี แข็งแรง ร่าเริง ทำให้พวกเขาได้อยู่กับคุณได้อย่างยาวนาน

DOG FOOD

CAT FOODHome       l       Dog       l       Cat       l       Our brand       l       Contact Us